Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:11 Torsdag 2018-11-15 kl. 10:30

Torsdag 2018-11-15 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:11
Datum och tid: 2018-11-15 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Representantens stöd till utskotten
Information
Sekreteriatet för EU-samordningen, sekreteriatschef Tuula Zetterman och riksdagens representant vid EU:s institutioner Livia Spada

2. Sekreteriatets stöd till utskotten
Information
Utvärderings- och forskningssekreteriatet, sekretariatschef Thomas Larue

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (FiU1y)
Justering
Konstitutionsutskottets PM om uppföljning av riksdagens
tillämpning av subsidiaritetsprincipen Tidigare behandlad 23/10 och 13/11
Föredragande: CK

6. Kommissionens arbetsprogram 2019 (FiU3y)
Justering
COM(2018) 800 Tidigare behandlad 6/11 och 13/11
Föredragande: CK

7. Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna (FiU14)
Justering
Prop. 2017/18:271 och motion 2018/19:40 Tidigare behandlad 25/10 och 6/11
Föredragande: PE

8. Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering samt volatilitetsjustering för försäkringsföretag (FiU28)
Justering
Prop. 2018/19:7 Tidigare behandlad 6/11 och 13/11
Föredragande: CH

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 november kl. 11.00

Bilagor


2. Underlags PM Utvärderings- och forskningsfrågor
4. Protokoll 2018/19:10
5. Förslag till yttrande 2018/19:FiU1y
6. Förslag till yttrande 2018/19:FiU3y
7. Förslag till betänkande 2018/19:FiU14
8. Förslag till betänkande 2018/19:FiU28