Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:12 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:12
Datum och tid: 2018-11-20 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden (FiU18)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:4. Tidigare behandlad 13/11
Föredragande: EJ

4. Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och bemyndigande för produktingripande (FiU29)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:3. Tidigare behandlad 13/11
Föredragande: EJ

5. Översyn av Riksrevisionen – vissa frågor om riksdagen och Riksrevisionen, m.m. (FiU2y)
Fortsatt beredning av yttrande till konstitutionsutskottet
Framställning 2018/19:RS5 och motion. Tidigare behandlade 13/11
Föredragande: HH

6. Inhämtande av yttrande över förslag till beräkning av inkomsterna på statens budget, m.m.
Prop. 2018/19:1

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 november kl. 10.30

Bilagor


2. Protokoll nr. 2018/19:11
3. Utkast till betänkande 2018/19:FiU18
4. Utkast till betänkande 2018/19:FiU29
5. Utkast till yttrande 2018/19:FiU2y
6. Utkast till protokollstext

EU-dokument
Rapport från allmänna rådet (GAC) 12 november finns tillgänglig på kansliet