Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:13 Torsdag 2018-11-22 kl. 10:30

Torsdag 2018-11-22 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:13
Datum och tid: 2018-11-22 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden (FiU18)
Justering
Prop. 2018/19:4 Tidigare behandlad 13, 20/11
Föredragande: EJ

4. Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och bemyndigande för produktingripande (FiU29)
Justering
Prop. 2018/19:3 Tidigare behandlad 13, 20/11
Föredragande: EJ

5. Översyn av Riksrevisionen - vissa frågor om riksdagen och Riksrevisionen, m. m. (FiU2y)
Justering
Framställning 2018/19:RS5 och motion. Tidigare behandlade 13, 20/11
Föredragande: HH

6. Genomgång av budgetberedningen i finansutskottet
Information
Föredragande: ACT, HH

ca. kl. 10.45
7. RiR:s granskningsplan
Information
Riksrevisor Helena Lindberg

ca. kl. 11.05
8. InvestEU-programmet, Reformstödsprogrammet och Investeringsstabiliteringsfunktionen
Överläggning
Finansminister Magdalena Andersson

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde
Tisdag 27 november kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll 12
3. Förslag till betänkande 2018/19:FiU18
4. Förslag till betänkande 2018/19:FiU29
5. Förslag till yttrande 2018/19:FiU2y
6. PM
7. PPT-bilder
8. UnderlagsPM, PPT-bilder,
Investeringsstabiliteringsfunktionen COM(2018) 387, 2017/18:FPM141,
Reformstödsprogrammet COM(2018) 391, 2017/18:FPM142,
InvestEU-programmet COM(2018 439, 2017/18:FPM159