Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:14 Torsdag 2018-11-29 kl. 10:30

Torsdag 2018-11-29 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:14
Datum och tid: 2018-11-29 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Kommissionens förslag till revidering av direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet)
Överläggning
Statsrådet Ardalan Shekarabi, Finansdepartementet
COM(2018) 234. Tidigare behandlad den 7 juni 2018

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Övrigt

5. Nästa sammanträde
Ev. tisdag 4 december

Bilagor


1. Överläggnings-PM, PPT (Dnr: 914-2018/19)
3. Protokoll nr 2018/19:13