Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:15 Torsdag 2018-12-06 kl. 10:30

Torsdag 2018-12-06 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:15
Datum och tid: 2018-12-06 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Statens budget 2019 Rambeslutet (FiU1)
Beredning
Prop. 2018/19:1
Föredragande: HH, ACT, CH, CK

4. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (FiU3)
Beredning
Prop. 2018/19:1 UO25
Föredragande: PE

5. Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017 (FiU6)
Beredning
Skrivelse 2017/18:130
Föredragande: PE

6. Höständringsbudget för 2018 (FiU11)
Beredning
Prop. 2018/19:2
Föredragande: HH

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Måndagen den 10 december kl. 09.00

Bilagor


2. Protokoll 2018/19:14
3. FöredragningsPM delas 5/12, motioner, yttrande SkU delas på bordet
4. FöredragningsPM, motioner
5. FöredragningsPM, motioner
6. FöredragningsPM