Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:16 Måndag 2018-12-10 kl. 09:00

Måndag 2018-12-10 kl. 09:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:16
Datum och tid: 2018-12-10 09:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Statens budget 2019 Rambeslutet (FiU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1, motioner och SkU1y Tidigare behandlad 6 december
Föredragande: HH, ACT, CH, CK

3. Höständringsbudget för 2018 (FiU11)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:2 Tidigare behandlad 6 december
Föredragande: HH

4. Övrigt

5. Nästa sammanträde
Måndag 10 december kl. 13.00

Bilagor


2. Utkast till betänkande 2018/19:FiU1
3. Utkast till betänkande 2018/19:FiU11