Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:18 Tisdag 2018-12-11 kl. 11:00

Tisdag 2018-12-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:18
Datum och tid: 2018-12-11 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)
Beredning
Prop. 2018/19:1 UO2
Föredragande: KS

4. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (FiU4)
Beredning
Prop. 2018/19:1 UO26
Föredragande: CK

5. Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen (FiU5)
Beredning
Prop. 2018/19:1 UO27
Föredragande: CK

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Torsdagen 13 december kl. 10.30

Bilagor


2. Protokoll 2018/19:15
3. FöredragningsPM, Motioner
4. FöredragningsPM, Motioner
5. FöredragningsPM, Motioner