Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:19 Torsdag 2018-12-13 kl. 10:30

Torsdag 2018-12-13 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:19
Datum och tid: 2018-12-13 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 UO2 Tidigare behandlad 11 december
Föredragande: KS

4. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (FiU3)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 UO25 Tidigare behandlad 6 december
Föredragande: PE, EJ

5. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (FiU4)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 UO26 Tidigare behandlad 11 december
Föredragande: CK

6. Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen (FiU5)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 UO27 Tidigare behandlad 11 december
Föredragande: CK

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 december kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll 2018/19:16, 17 och 18
3. Utkast till betänkande delas senare
4. Utkast till betänkande delas senare
5. Utkast till betänkande delas senare
6. Utkast till betänkande delas senare