Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:2 Torsdag 2018-10-04 kl. 13:00

Torsdag 2018-10-04 kl. 13:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:2
Datum och tid: 2018-10-04 13:00
Plats: Skandiasalen

Kl. 13-14 (tillsammans med utrikesutskottet)
1. Information inför IMF och Världsbankens höstmöte
- Statssekreterare Karolina Ekholm
- Biståndsminister Isabella Lövin
- Riksbankschef Stefan Ingves

Kl. 14-14.30
2. Information om aktuella EU-frågor
Statssekreterare Karolina Ekholm

3. Anmälningar

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdag 9 oktober kl. 11.00

Bilagor


1. Agenda, Regeringskansliets PM (PPT delas senare)
2. PPT
3. Preliminära ärende- och sammanträdesplaner