Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:20 Tisdag 2018-12-18 kl. 11:00

Tisdag 2018-12-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:20
Datum och tid: 2018-12-18 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Gräsrotsfinansiering
Överläggning
COM(2018) 99 och COM(2018) 113
Finansmarknadsminister Per Bolund, Finansdepartementet

2. Information aktuella EU-ärenden
Brexit
Gränsöverskridande distribution av fonder COM(2018) 92, COM(2018) 110 och
Gränsöverskridande betalningar och valutaväxling COM(2018) 163
Finansmarknadsminister Per Bolund, Finansdepartementet

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)
Justering
Prop. 2018/19:1 UO2 och motioner Tidigare behandlad 11 ,13 december
Föredragande: KS

6. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (FiU3)
Justering
Prop. 2018/19:1 UO25 och motioner Tidigare behandlad 6, 13 december
Föredragande: PE, EJ

7. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (FiU4)
Justering
Prop. 2018/19:1 UO26 och motioner Tidigare behandlad 11, 13 december
Föredragande: CK

8. Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen (FiU5)
Justering
Prop. 2018/19:1 UO27 och motioner Tidigare behandlad 11, 13 december
Föredragande: CK

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde
Fredagen den 21 december kl. 08.45

Bilagor


1. COM(2018) 99, COM(2018) 113, ÖverläggningsPM och PPT-bilder
2. COM(2018) 92, COM(2018) 110 och COM(2018) 163
4. Protokoll 2018/19:19
5. Förslag till betänkande 2018/19:FiU2
6. Förslag till betänkande 2018/19:FiU3
7. Förslag till betänkande 2018/19:FiU4
8. Förslag till betänkande 2018/19:FiU5