Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:21 Fredag 2018-12-21 kl. 08:45

Fredag 2018-12-21 kl. 08:45

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:21
Datum och tid: 2018-12-21 08:45
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Statens budget för 2019 (FiU10)
Beredning
Sammanställning av statens budget för 2019
Föredragande: CK

4. Bemyndigande till ordföranden att justera dagens protokoll

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Fredag 21 december efter kammarens votering

Bilagor


2. Protokoll 2018/19:20
3. FöredragningsPM