Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:22 Fredag 2018-12-21 kl.

Fredag 2018-12-21 kl.

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:22
Datum och tid: 2018-12-21
Plats: RÖ 5-10

1. Statens budget för 2019 (FiU10)
Justering
Sammanställning av statens budget för 2019
Föredragande: CK

2. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 januari 2019 kl. 10.30

Bilagor


1. Förslag till betänkande 2018/19:FiU10