Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:23 Torsdag 2019-01-17 kl. 10:30

Torsdag 2019-01-17 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:23
Datum och tid: 2019-01-17 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017 (FiU6)
Fortsatt beredning
Skr. 2017/18:130 och motioner. Tidigare behandlad 6 december

Föredragande: PE

3. Övrigt

4. Nästa sammanträde
Torsdag 24 januari kl. 10.30

Bilagor


1. Preliminära ärende- och sammanträdesplaner
2. Utkast till betänkande 2018/19:FiU6