Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:24 Torsdag 2019-01-24 kl. 10:30

Torsdag 2019-01-24 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:24
Datum och tid: 2019-01-24 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017 (FiU6)
Justering
Skrivelse 2017/18:130 och motioner Tidigare behandlat 6 dec,17 jan
Föredragande: PE

4. Övrigt

5. Nästa sammanträde
Torsdag 31 januari kl. 10.30

Bilagor


2. Protokoll 2018/19:23
3. Förslag till betänkande FiU6