Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:25 Torsdag 2019-01-31 kl. 10:30

Torsdag 2019-01-31 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:25
Datum och tid: 2019-01-31 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Kommunala frågor (FiU26)
Beredning
Motioner
Föredragande: ACT

4. Riksrevisionens rapport om staten som inköpare av konsulttjänster (FiU31)
Beredning
Skrivelse 2018/19:24
Föredragande: KS

5. Riksrevisionens rapport om Riksgäldskontorets användning av ränteswappar (FiU32)
Beredning
Skrivelse 2018/19:22
Föredragande: PE

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Öppen utfrågning tisdag 5 februari kl. 9.00 i Förstakammarsalen

Bilagor


2. Protokoll nr. 2018/19:24
3. FöredragningsPM, motioner
4. FöredragningsPM
5. FöredragningsPM
7. Program