Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:26 Tisdag 2019-02-05 kl. 09:00

Tisdag 2019-02-05 kl. 09:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:26
Datum och tid: 2019-02-05 09:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Öppen utfrågning om finansiell stabilitet. Tio år efter finanskrisen – är regelverken effektiva?
Per Bolund, finansmarknadsminister
Stefan Ingves, riksbankschef
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör
Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen
Johanna Lybeck Lilja, tidigare statssekreterare Finansdepartementet, i dag strategisk rådgivare Nordea

2. Nästa sammanträde
Tisdag 12 februari kl. 11.00

Bilagor


- Program
- Finansiella stabilitetsrådets protokoll, dec 2018
- Finansinspektionens stabilitetsrapport, 2018:2
- Riksbankens stabilitetsrapport, 2018:2