Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:27 Tisdag 2019-02-12 kl. 11:00

Tisdag 2019-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:27
Datum och tid: 2019-02-12 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Kommunala frågor (FiU26)
Fortsatt beredning
Motioner Tidigare behandlad 31 januari
Föredragande: ACT

4. Riksrevisionens rapport om staten som inköpare av konsulttjänster (FiU31)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2018/19:24 Tidigare behandlad 31 januari
Föredragande: KS

5. Riksrevisionens rapport om Riksgäldskontorets användning av ränteswappar (FiU32)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2018/19:22 Tidigare behandlad 31 januari
Föredragande: PE

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Torsdag 14 februari kl. 10.30

Bilagor


2. Protokoll 2018/19:25, 2018/19:26
3. Utkast till betänkande 2018/19:FiU26
4. Utkast till betänkande 2018/19:FiU31
5. Utkast till betänkande 2018/19:FiU32