Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:29 Torsdag 2019-02-28 kl. 10:30

Torsdag 2019-02-28 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:29
Datum och tid: 2019-02-28 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Avsägelse av ordförande och vice ordförande

2. Val av ordförande

3. Val av vice ordförande

4. Kommissionens förslag till förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag
Överläggning
Statssekreterare Ulf Holm, Finansdepartementet
COM(2018)113, Tidigare behandlad den 10/4 och 18/12 2018

Faktapromemoria 2017/18:FPM61

5. Aktuella frågor inom banker under Finansinspektionens tillsyn
Information
Statssekreterare Ulf Holm, Finansdepartementet

6. Kommissionens lista över högrisk-tredjeländer i fråga om penningtvätt m.m.
Information
Statssekreterare Ulf Holm, Finansdepartementet

7. Anmälningar

8. Justering av protokoll

9. Riksrevisionens rapport om staten som inköpare av konsulttjänster (FiU31)
Justering
Skr. 2018/19:24

Föredragande: KS


10. Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor (FiU22)
Beredning
Skr. 2018/19:35, motioner

Föredragande: CH

11. Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)
Beredning
Motioner

Föredragande: KS

12. Extra ändringsbudget för 2019 - Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken (FiU33)
Beredning
Prop. 2018/19:46

Föredragande: HH

13. Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd (FiU35)
Beredning
Prop. 2018/19:44

Föredragande: HH

14. Övrigt

15. Nästa sammanträde
Tisdag 5 mars kl. 11.00

Bilagor


EU-dokument
Rapport från Rådet för allmänna frågor (GAC) 19 februari 2019 finns tillgänglig på kansliet

4. Överläggnings-PM, faktapromemoria 2017/18:FPM6; PPT (avser punkterna 4-6)
6. PM
8. Protokoll
9. Förslag till betänkande 2018/19:FiU31
11. FöredragningsPM 2018/19:FiU22, motioner
12. FöredragningsPM 2018/19:FiU25, motioner
13. FöredragningsPM 2018/19:FiU33
14. FöredragningsPM 2018/19:FiU35