Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:3 Tisdag 2018-10-09 kl. 11:00

Tisdag 2018-10-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:3
Datum och tid: 2018-10-09 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (FiU7)
Beredning
Prop. 2017/18:263
Föredragande: EJ

4. Extra ändringsbudget för 2018 - Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018 (FiU8)
Fråga om inhämtande av yttrande
Prop. 2017/18:301
Föredragande: HH

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Torsdag 11 oktober kl. 10.30

Bilagor


2. Protokoll 2018/19:1
3. FöredragningsPM
4. FöredragningsPM