Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:30 Tisdag 2019-03-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:30
Datum och tid: 2019-03-05 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Ränteexperter
Annika Alexius (professor, Stockholms universitet) och Torbjörn Isaksson (analyschef, Nordea)

2. Riksbanksfullmäktiges presidium
Susanne Eberstein och Mikael Lundholm

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Nomineringar till riksdagens råd för Riksrevisionen
Fortsatt beredning
Föredragande: HH

6. Extra ändringsbudget för 2019 – Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken (FiU33)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:46 Tidigare behandlad 28 feb
Föredragande: HH

7. Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd (FiU35)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:44 Tidigare behandlad 28 feb
Föredragande: HH

8. Den kommunala finansieringsprincipen - tillämpas den ändamålsenligt? (FiU17)
Beredning
Skrivelse 2017/18:300
Föredragande: ACT

9. Offentlig upphandling (FiU34)
Beredning
Motioner
Föredragande: EJ

10. Riksrevisionens rapporter om räkenskapssammandragets tillförlitlighet och räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser (FiU41)
Beredning
Skrivelse 2017/18:293 och 2018/19:20
Föredragande: ACT

11. Övrigt

12. Nästa sammanträde
Torsdag 7 mars kl. 9.00 Öppen utfrågning

Bilagor


1. Penningpolitisk rapport, penningpolitiskt protokoll, PPT-bilder delas senare
4. Protokoll nr. 2018/19:29
6. Utkast till betänkande 2018/19:FiU33
7. Utkast till betänkande 2018/19:FiU35
8. FöredragningsPM 2018/19:FiU17
9. FöredragningsPM 2018/19FiU34, motioner
10. FöredragningsPM 2018/19FiU41