Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:31 Torsdag 2019-03-07 kl. 09:00

Torsdag 2019-03-07 kl. 09:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:31
Datum och tid: 2019-03-07 09:00
Plats: Skandiasalen

1. Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken
Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Cecilia Skinsley

Ajournering

Ca kl. 11.00-11.20
2. Aktuella penningtvättsfrågor
Information
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen

Ca kl. 11.20
3. Anmälningar

4. Extra ändringsbudget för 2019 – Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken (FiU33)
Justering
Prop. 2018/19:46 Tidigare behandlad 28 feb och 5 mars
Föredragande: HH

5. Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd (FiU35)
Justering
Prop. 2018/19:44 Tidigare behandlad 28 feb och 5 mars
Föredragande: HH

6. Kommissionens förslag om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen
Subsidiaritetsprövning
KOM(2019)64
Föredragande: MÅ

7. Val till riksdagens råd för Riksrevisionen
Ev. beslut
Föredragande:HH

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Tisdag 12 mars kl. 11.00

Bilagor


1. PM-Underlag till utfrågningen, program. Tidigare delat den 5 mars: Penningpolitiskt protokoll feb 2019 och Penningpolitisk rapport feb 2019
4. Utkast till betänkande 2018/19:FiU33, betänkandet har kompletterats med ett särskilt yttrande (SD).
5. Utkast till betänkande 2018/19:FiU35
6. FöredragningsPM, KOM(2019)64