Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:32 Tisdag 2019-03-12 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:32
Datum och tid: 2019-03-12 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Den kommunala finansieringsprincipen - tillämpas den ändamålsenligt? (FiU17)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2017/18:300 Tidigare behandlad 5 mars
Föredragande: ACT

4. Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor (FiU22)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2018/19:35 och motioner Tidigare behandlad 28 februari
Föredragande: CH

5. Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)
Fortsatt beredning
Motioner Tidigare behandlad 28 febuari
Föredragande: KS


6. Riksrevisionens rapporter om räkenskapssammandragets tillförlitlighet och räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser (FiU41)
Fortsatt beredning
Skrivelser 2017/18:293, 2018/19:20 Tidigare behandlad 5 mars
Föredragande: ACT

7. Val till riksdagens råd för Riksrevisionen
Beslut
Föredragande: HH

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Torsdag 14 mars kl. 10.30

Bilagor


2. Protokoll 2018/19:30, 2018/19:31
3. Utkast till betänkande 2018/19:FiU17
4. Utkast till betänkande 2018/19:FiU22, Anteckningar från utfrågningen om finansiell stabilitet 5 februari RFR2
5. Utkast till betänkande 2018/19:FiU25
6. Utkast till betänkande 2018/19:FiU41
7. FöredragningsPM