Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:35 Tisdag 2019-04-02 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:35
Datum och tid: 2019-04-02 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Information om Riksrevisionens årsredovisning för 2018
Riksrevisorerna Stefan Lundgren och Helena Lindberg

2. Information om Riksrevisionens granskningsrapporter
Riksrevisorerna Stefan Lundgren och Helena Lindberg
- Att planera för framtiden – statens arbete med scenarier inom miljö-, energi-, transport-, och bostadspolitiken (RiR 2019:4)
- Köp på saklig grund – myndigheters skydd mot förtroendeskadliga närståendetransaktioner (RiR 2019:8)

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Riksrevisionens årsredovisning för 2018 (FiU27)
Beredning
Redog. 2018/19:RR1

Föredragande: KS

6. Riksbankens förvaltning 2018 (FiU23)
Beredning
Framst. 2018/19:RB1, RB2,
Redog. 2018/19:RR2

Föredragande: PE

7. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning (FiU37)
Beredning
Prop. 2018/19:38

Föredragande: MO

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Torsdag 4 april kl. 10.30

Bilagor


2. RiR 2019:4, RiR 2019:8
4. Protokoll nr. 2018/19:34
5. FöredragningsPM
6. FöredragningsPM
7. FöredragningsPM