Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:38 Torsdag 2019-04-11 kl. 10:30

Torsdag 2019-04-11 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:38
Datum och tid: 2019-04-11 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Riksbankens förvaltning (FiU23)
Fortsatt beredning
Framst. 2018/19:RB1, RB2, Redog. 2018/19:RR2 Tidigare behandlad 2 april
Föredragande: PE

4. Riksrevisionens årsredovisning för 2018 (FiU27)
Fortsatt beredning
Redog. 2018/19:RR1 Tidigare behandlad 2 april
Föredragande: KS

5. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning (FiU37)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:38 Tidigare behandlad 2 april
Föredragande: MO

6. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (FiU4y)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:115, motioner Tidigare behandlad 4 april
Föredragande: MO

7. Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen
Information
Rådets ordförande Ingemar Nilsson

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Tisdag 23 april kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll 2018/19:36, 37
3. Utkast till betänkande 2018/19:FiU23
4. Utkast till betänkande 2018/19:FiU27, Riksrevisionens Uppföljningsrapport 2019
5. Utkast till betänkande 2018/19:FiU37
6. Utkast till yttrande 2018/19:FiU4y