Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:40 Torsdag 2019-04-25 kl. 10:30

Torsdag 2019-04-25 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:40
Datum och tid: 2019-04-25 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisionens årsredovisning för 2018 (FiU27)
Justering
Redog. 2018/19:RR1
Föredragande: KS

4. Extra ändringsbudget för 2019 - Sänkt skatt på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag (FiU36)
Fortsatt beredning Tidigare behandlad 23 april
Prop. 2018/19:73, motion
Föredragande: CH

5. Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar (FiU39)
Beredning
Prop. 2018/19:67
Föredragande: CH

6. Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning (FiU40)
Beredning
Prop. 2018/19:83
Föredragande: EJ

7. Fråga om utskottsinitiativ

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Torsdag 2 maj kl. 9.30
Öppen utfrågning kl. 10.00-12.00

Bilagor


2. Protokoll 2018/19:39
3. Förslag till betänkande 2018/19:FiU27
4. Utkast till betänkande 2018/19:FiU36, motion och yttranden SkU3y, AU1y
5. FöredragningsPM
6. FöredragningsPM
7. PM från 23/4