Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:41 Torsdag 2019-05-02 kl. 09:30

Torsdag 2019-05-02 kl. 09:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:41
Datum och tid: 2019-05-02 09:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag (FiU36)
Justering
Prop. 2018/19:73, yttrande SkU3y och AU1y och motion. Tidigare behandlad den 23 och 25 april
Föredragande: CH

4. Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar (FiU39)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:67. Tidigare behandlad den 25 april
Föredragande: CH

5. Vissa betaltjänstfrågor (FiU38)
Beredning
Prop. 2018/19:72
Föredragande: MO

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Torsdag 2 maj öppen utfrågning Förstakammarsalen kl. 10.00

Bilagor


2. Protokoll nr. 2018/19:40
3. Förslag till betänkande 2018/19:FiU36
4. Utkast till betänkande 2018/19:FiU39
5. FöredragningsPM 2018/19:FiU38