Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:42 Torsdag 2019-05-02 kl. 10:00

Torsdag 2019-05-02 kl. 10:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:42
Datum och tid: 2019-05-02 10:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Öppen utfrågning om redogörelse för penningpolitiken 2018
Riksbankens direktion - Riksbankschef Stefan Ingves, förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick, vice riksbankcheferna Martin Flodén, Henry Ohlsson, Per Jansson och Cecilia Skingsley

Opponenter: Anna Seim Stockholms universitet och Robert Bergqvist SEB

2. Nästa sammanträde
Tisdag 7 maj kl. 11.00

Bilagor


Riksbankens rapport - Redogörelse för penningpolitiken 2018
Presentationer: Stefan Ingves, Kerstin af Jochnick, Anna Seim, Robert Bergqvist
Inbjudan/program