Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:43 Tisdag 2019-05-07 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:43
Datum och tid: 2019-05-07 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar (FiU39)
Justering
Prop. 2018/19:67. Tidigare behandlad 25/4 och 2/5.
Föredragande: CH

4. Vissa betaltjänstfrågor (FiU38)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:72. Tidigare behandlad 2/5.
Föredragande: MO

5. Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning (FiU40)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:83. Tidigare behandlad 25/4.
Föredragande: EJ

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Öppen utfrågning torsdag 9 maj kl. 10.00

Bilagor


2. Protokoll nr 2018/19:41 och 42
3. Förslag till betänkande 2018/19:FiU39
4. Utkast till betänkande 2018/19:FiU38
5. Utkast till betänkande 2018/19:FiU40