Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:44 Torsdag 2019-05-09 kl. 10:00

Torsdag 2019-05-09 kl. 10:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:44
Datum och tid: 2019-05-09 10:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, Svensk finanspolitik 2019
Professor Harry Flam, Finanspolitiska rådets ordförande
Finansminister Magdalena Andersson

2. Nästa sammanträde
Tisdag 14 maj kl. 11.00

Bilagor


Inbjudan/program, Finanspolitiska rådets rapport, Svensk finanspolitik 2019. Presentationer delas senare.