Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:45 Tisdag 2019-05-14 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:45
Datum och tid: 2019-05-14 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Regeringens syn på behovet av åtgärder mot penningtvätt.
Information
Statssekreterare Ulf Holm

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Vissa betaltjänstfrågor (FiU38)
Justering
Prop. 2018/19:72. Tidigare behandlad 2/5 och 7/5

Föredragande: MO

5. Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016–2018 (FiU24)
Beredning

Föredragande: PE

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Torsdag 16 maj kl. 10.30

Bilagor


1. Ev. underlag delas senare.
3. Protokoll nr. 2018/19:43, 2018/19:44
4. Förslag till betänkande 2018/18:FiU38
5. FöredragningsPM