Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:46 Torsdag 2019-05-16 kl. 10:30

Torsdag 2019-05-16 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:46


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:46
Datum och tid: 2019-05-16 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Svenska Bankföreningens syn på behovet av åtgärder mot penningtvätt.
Information
VD Hans Lindberg

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning (FiU40)
Justering
Prop. 2018/19:83. Tidigare behandlad 25/4 och 7/5
Föredragande: EJ

5. Aktivitetsgrad i fondförvaltning (FiU19)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:62, motion. Tidigare behandlade 4/4
Föredragande: EJ

5. Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016–2018 (FiU24)
Fortsatt beredning. Tidigare beredning 14/5

Föredragande: PE

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Tisdag 28 maj kl. 11.00

Bilagor


3. Protokoll 2018/19: 45
4. Förslag till betänkande FiU40
5. Utkast till betänkande FiU19
5. Utkast till betänkande FiU24