Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:48 Onsdag 2019-06-05 kl. 09:30

Onsdag 2019-06-05 kl. 09:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:48


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:48
Datum och tid: 2019-06-05 09:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016–2018 (FiU24)
Justering. Tidigare beredning 14/5, 16/5

Föredragande: PE

4. Övrigt

5. Nästa sammanträde
Tisdag 11 juni kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll nr. 2018/19:47
3. Förslag till betänkande FiU24

Inför öppet seminarium med Riksrevisorerna kl. 10 i Förstakammarsalen
- Riksrevisionens uppföljningsrapport 2019
- Riksrevisorernas årliga rapport 2019 (redogörelse 2018719:RR5)
- Inbjudan/program