Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:5 Torsdag 2018-10-18 kl. 10:30

Torsdag 2018-10-18 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:5
Datum och tid: 2018-10-18 10:30
Plats: Skandiasalen

1. Information från Europeiska revisionsrätten (gemensamt med EUN)
Eva Lindström, ledamot i Europeiska revisionsrätten om revisionsrättens årsrapport 2017

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (FiU7)
Justering
Prop. 2017/18:263
Föredragande: EJ

5. Extra ändringsbudget för 2018 - Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018 (FiU8)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:301
Föredragande: HH

6. Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker (FiU16)
Beredning
Prop. 2017/18:292
Föredragande: EJ

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 oktober 2018 kl. 11.00

Bilagor


1. Årsrapport 2017 har delats i postfacken
3. Protokoll 2018/19:4
4. Förslag till bet. FiU7, tidigare behandlad 9 okt
5. FöredragningsPM tidigare behandlad 9 okt, Yttrande från MJU delas i samband med sammanträdet
6. FöredragningsPM