Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:51 Tisdag 2019-06-18 kl. 13:00

Tisdag 2019-06-18 kl. 13:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:51


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:51
Datum och tid: 2019-06-18 13:00
Plats: RÖ 5-10

1. EU:s årsbudget 2020
Överläggning
Statssekreterare Max Elger

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Övrigt

5. Nästa sammanträde
Torsdag 12 september kl. 10.30

Bilagor


1. Regeringskansliets PM, länk till Kommissionens förslag
3. Protokoll 2018/19:49 och 2018/19:50