Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:6 Tisdag 2018-10-23 kl. 11:00

Tisdag 2018-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:6
Datum och tid: 2018-10-23 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Helena Lindberg informerar om aktuella granskningsrapporter

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande över konstitutionsutskottets PM om uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Föredragande: CK

5. Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet (FiU12)
Beredning
Skr. 2017/18:255, motion

Föredragande: CH

6. Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av affärsverken ( FiU13)
Beredning
Skr. 2017/18:297

Föredragande: HH

7. Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter (FiU15)
Beredning
Prop. 2017/18:291

Föredragande: CH

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 25 oktober kl. 10.30

Bilagor


1. PPT- delas senare
3. Protokoll 2018/18:5
4. FöredragningsPM, underlag från KU: PU från KU, PM för remiss till andra utskott
5. FöredragningsPM, Motion 217/18:4189 (SD)
6. FöredragningsPM
7. FöredragningsPM