Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:7 Torsdag 2018-10-25 kl. 10:30

Torsdag 2018-10-25 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:7
Datum och tid: 2018-10-25 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Information om system för förebyggande av penningtvätt
Finansmarknadsminister Per Bolund

2. Bekämpning av penningtvätt samt tillsyn
Överläggning
Finansmarknadsminister Per Bolund
KOM(2018) 646, FPM7

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Extra ändringsbudget för 2018 - Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018 (FiU8)
Justering
Prop. 2017/18:301 och 2018/19:MJU1y Tidigare behandlad 9, 18/10
Föredragande: HH

6. Riksrevisorernas årliga rapport 2018 (FiU9)
Justering
Redog. 2017/18:RR5 Tidigare behandlad 16/10
Föredragande: KS

7. Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter (FiU15)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:291 Tidigare behandlad 23/10
Föredragande: CH

8. Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna (FiU14)
Beredning
Prop. 2017/18:271, motion 2018/19:40
Föredragande: PE

9. Kommissionens förslag om bekämpning av penningtvätt samt tillsyn
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2018) 646
Föredragande: CK

10. Övrigt

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 november kl. 11.00

Bilagor


1. PPT
2. FöredragningsPM, FPM7
4. Protokoll 2018/19:6
5. Förslag till betänkande FiU8
6. Förslag till betänkande FiU9
7. FöredragningsPM
8. FöredragningsPM
9. FöredragningsPM