Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:8 Tisdag 2018-11-06 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:8
Datum och tid: 2018-11-06 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Information från ränteexperter
Lars E O Svensson, Handelshögskolan
Christina Nyman, Handelsbanken

Ca. kl 11.45
2. EU:s årsbudget
Överläggning
Statssekreterare Max Elger

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter (FiU15)
Justering
Prop. 2017/18:291. Tidigare behandlad 23/10 och 25/10
Föredragande: CH

6. Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet (FiU12)
Fortsatt beredning
Skr. 2017/18:255, motion. Tidigare behandlad 23/10
Föredragande: CH

7. Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av affärsverken (FiU13)
Fortsatt beredning
Skr. 2017/18:297. Tidigare behandlad 23/10
Föredragande: HH

8. Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna (FiU14)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:271, motion 2018/19:40. Tidigare behandlade 25/10
Föredragande: PE

9. Förbättrande förutsättningar för effektiv resolution av banker (FiU16)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:292. Tidigare behandlad 18/10
Föredragande: EJ

10. Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering samt volatilitetsjustering för försäkringsföretag (FiU28)
Beredning
Prop. 2018/19:7
Föredragande: CH

11. Kommissionens arbetsprogram 2019
Fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram 2019
Föredragande: CK

12. Övrigt

13. Nästa sammanträde
Öppen utfrågning i Skandiasalen
Torsdagen den 8 november kl. 09.00-11.00

Bilagor


1. RB Penningpolitisk rapport okt 2018
2. PM om EU:s årsbudget 2019, kommenterad dagordning ekofin budget
4. Protokoll 2018/19:7
5. Förslag till betänkande FiU15
6. Utkast till betänkande FiU12
7. Utkast till betänkande FiU13
8. Utkast till betänkande FiU14
9. Utkast till betänkande FiU16
10. FöredragningsPM FiU28
11. FöredragningsPM