Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:9 Torsdag 2018-11-08 kl. 09:00

Torsdag 2018-11-08 kl. 09:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:9
Datum och tid: 2018-11-08 09:00
Plats: Skandiasalen

1. Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken
Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Martin Flodén

Ajournering

Ca kl. 11.10
2.Överläggning om EIB
Finansminister Magdalena Andersson

3. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 november kl. 11.00

Bilagor


1. UnderlagsPM och PPT-bilder, delas senare
2. ÖverläggningsPM, PPT-bilder och EIB:s rekommendation till ändring av bankens stadgar CM 4848/18