Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:11 Tisdag 2019-11-12 kl. 10:30

Tisdag 2019-11-12 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:11
Datum och tid: 2019-11-12 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. En ny reglering för tjänstepensionsföretag (FiU12)
Justering
Prop. 2018/19:158 Tidigare behandlad 10/10, 24/10, 5/11, 7/11

Föredragande: EJ

4. Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FiU15)
Justering
Prop. 2018/19:150. Tidigare behandlad 24/10, 5/11

Föredragande: MO

5. Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen
Information
Rådets ordförande Ingemar Nilsson

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Torsdag 14 november kl. 10.30

Bilagor


2. Protokoll nr. 2019/20:10
3. Förslag till betänkande, skrivelse från Sparinstitutens Pensionskassa (SPK) dnr. 528-2019/20
4. Förslag till betänkande