Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:12 Torsdag 2019-11-14 kl. 09:30

Torsdag 2019-11-14 kl. 09:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:12
Datum och tid: 2019-11-14 09:30
Plats: RÖ 5-10

1. Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (FiU18)
Justering
Prop. 2019/20:11 Tidigare behandlad 24/10 och 7/11
Föredragande: ACT

2. Förslaget till direktiv om hantering eller köp av krediter och ianspråkstagande av säkerheter
Information
Statssekreterare Catharina Espmark

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Statens budget 2020 Rambeslutet (FiU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:1, motioner och yttranden Tidigare behandlad 24/10
Föredragande: KB, CES, KS, ACT, MPy

6. Höständringsbudget för 2019 (FiU11)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:2, motion och yttrande Tidigare behandlad 24/10
Föredragande: KB

7. AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018 (FiU6)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:130 Tidigare behandlad 5/11
Föredragande: PE

8. Ingripande mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor (FiU28)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:14 Tidigare behandlad 7/11
Föredragande: MP

9. Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster (FiU29)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:23, motioner Tidigare behandlad 7/11
Föredragande: MP

10. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering (FiU19)
Beredning
Prop. 2019/20:37
Föredragande: CH

11. Övrigt

12. Nästa sammanträde
Torsdag 21 november kl. 10.30

Bilagor


1. Förslag till betänkande 2019/20:FiU18
2. Presentation, InformationsPM
4. Protokoll 2019/20:11
5. Utkast till betänkande 2019/20:FiU1, 2019/20:SkU1y
6. Utkast till betänkande 2019/20:FiU11
7. Utkast till betänkande 2019/20:FiU6
8. Utkast till betänkande 2019/20:FiU28
9. Utkast till betänkande 2019/20:FiU29
10. FöredragningsPM