Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:13 Torsdag 2019-11-21 kl. 10:30

Torsdag 2019-11-21 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:13
Datum och tid: 2019-11-21 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Kapitalmarknadsunionen (CMU)
Överläggning
Statssekreterare Ulf Holm

2. Förslaget till taxonomi
Överläggning
Statssekreterare Ulf Holm

3. EU-gemensamt uttalande om stablecoins
Information
Statssekreterare Ulf Holm

4. Fortsatt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Information
Statssekreterare Ulf Holm

5. SCB:s datainsamling
Information
Generaldirektör Joakim Stymne

6. Anmälningar

7. Justering av protokoll

8. Statens budget 2020 Rambeslutet (FiU1)
Justering
Prop. 2019/20:1, motioner och yttranden. Tidigare behandlad 24/10, 14/11
Föredragande: KB, CES, KS, ACT, MPy

9. Höständringsbudget för 2019 (FiU11)
Justering
Prop. 2019/20:2, motion och yttrande. Tidigare behandlad 24/10, 14/11
Föredragande: KB

10. AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018 (FiU6)
Justering
Skr. 2018/19:130, motion. Tidigare behandlad 5/11, 14/11
Föredragande: PE

11. Ingripande mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor (FiU28)
Justering
Prop. 2019/20:14. Tidigare behandlad 7/11, 14/11
Föredragande: MP

12. Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster (FiU29)
Justering
Prop. 2019/20:23, motioner. Tidigare behandlad 7/11, 14/11
Föredragande: MP

13. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering (FiU19)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:37. Tidigare behandlad 7/11
Föredragande: CH

14. Övrigt

15. Nästa sammanträde
Tisdag 26 november kl. 11.00

Bilagor


1. Överläggnings-PM, PPT (avser punkt 1-4)
2. Överläggnings-PM
7. Protokoll nr 2019/20:12
8. Förslag till betänkande FiU1
9. Förslag till betänkande FiU11
10. Förslag till betänkande FiU6
11. Förslag till betänkande FiU28
12. Förslag till betänkande FiU29
13. Utkast till betänkande FiU19