Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:17 Torsdag 2019-12-05 kl. 10:30

Torsdag 2019-12-05 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:17
Datum och tid: 2019-12-05 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:1 UO2, motioner Tidigare behandlad 26/11
Föredragande: EJ, KS

4. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (FiU3)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:1 UO25, motioner Tidigare behandlad 26/11
Föredragande: ACT

5. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (FiU4)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:1 UO26 Tidigare behandlad 26/11
Föredragande: CES

6. Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen (FiU5)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:1 UO27, motion Tidigare behandlad 26/11
Föredragande: MO

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Ev. tisdag 10 december kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll 2019/20:16
3. Utkast till betänkande 2019/20:FiU2
4. Utkast till betänkande 2019/20:FiU3
5. Utkast till betänkande 2019/20:FiU4
6. Utkast till betänkande 2019/20:FiU5