Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:18 Torsdag 2019-12-12 kl. 10:30

Torsdag 2019-12-12 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:18
Datum och tid: 2019-12-12 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Riksrevisionens granskning Svenska skeppshypotekskassan (RiR 2019:36)
Information
Riksrevisor Stefan Lundgren

2. Riksrevisionens granskning Nationalräkenskaperna – en stabilare grund för finanspolitiken (RiR 2019:34)
Information
Riksrevisor Helena Lindberg

3. Forskningsinventering Finansiell stabilitet
Thomas Larue, sekretariatschef Utvärderings- och forskningssekretariatet

4. Anmälningar

5. Justering av protokoll

6. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)
Justering
Prop. 2019/20:1 UO2, motioner. Tidigare behandlad 26/11 och 5/12
Föredragande: EJ, KS

7. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (FiU3)
Justering
Prop. 2019/20:1 UO25, motioner. Tidigare behandlad 26/11 och 5/12
Föredragande: ACT

8. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (FiU4)
Justering
Prop. 2019/20:1 UO26. Tidigare behandlad 26/11 och 5/12
Föredragande: CES

9. Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen (FiU5)
Justering
Prop. 2019/20:1 UO27, motion. Tidigare behandlad 26/11 och 5/12
Föredragande: MO

10. Några frågor om straff för marknadsmissbruk (FiU31)
Beredning
Prop. 2019/20:45
Föredragande: EJ

11. Övrigt

12. Nästa sammanträde
Ev. tisdag 17 december kl. 11.00

Bilagor


1. RiR 2019:36, presentation
2. RiR 2019:34, presentation
3. PM
5. Protokoll nr. 2019/20:17
6. Förslag till betänkande FiU2
7. Förslag till betänkande FiU3
8. Förslag till betänkande FiU4
9. Förslag till betänkande FiU5
10. FöredragningsPM