Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:19 Onsdag 2019-12-18 kl. 08:45

Onsdag 2019-12-18 kl. 08:45

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:19
Datum och tid: 2019-12-18 08:45
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Bemyndigande till ordföranden att justera dagens protokoll

4. Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen
Information
Rådets ordförande Ingemar Nilsson

5. Statens budget för 2020 (FiU10)
Beredning
Sammanställning av statens budget för 2020
Föredragande: MO

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Onsdag 18 december efter kammarens votering

Bilagor


2. Protokoll 2019/20:18
5. FöredragningsPM