Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:2 Tisdag 2019-09-24 kl. 09:00

Tisdag 2019-09-24 kl. 09:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:2
Datum och tid: 2019-09-24 09:00
Plats: RÖ 5-10 och Skandiasalen

RÖ 5-10 kl. 9.00-9.20
1. Riksbanken
Information
Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Cecilia Skingsley

2. Anmälan
Hemlig handling från allmänna rådet (GAC) den 16 september 2019 finns på expeditionen

3. Inhämtande av yttrande över förslag till utgiftsramar och beräkningar av inkomsterna på statens budget

4. Inhämtande av yttrande över förslag till höständringsbudget för 2019

5. Övrigt

Ajournering

Skandiasalen kl. 9.30-11.00
6. Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken
Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbanksschef Per Jansson

7. Nästa sammanträde
Tisdag 1 oktober kl. 11.00

Bilagor


1. Presentation kommer senare
3. Protokollsutdrag: Inhämtande av yttrande över förslag till utgiftsramar och beräkningar av inkomsterna på statens budget 2019
4. Protokollsutdrag: Inhämtande av yttrande över förslag till höständringsbudget för 2019
6. PM-underlag till utfrågningen, Penningpolitiskt protokoll 4 september 2019, Penningpolitisk rapport september 2019 och PPT-presentationer kommer senare