Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:20 Onsdag 2019-12-18 kl.

Onsdag 2019-12-18 kl.

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:20
Datum och tid: 2019-12-18
Plats: RÖ 5-10

1. Statens budget för 2020 (FiU10)
Justering
Sammanställning av statens budget för 2020
Föredragande: MO

2. Övrigt

3. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 januari 2020 kl. 10.30


Bilagor


1. Förslag till betänkande 2019/20:FiU10