Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:22 Torsdag 2020-01-23 kl. 10:30

Torsdag 2020-01-23 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:22
Datum och tid: 2020-01-23 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Några frågor om straff för marknadsmissbruk (FiU31)
Justering
Prop. 2019/20:45

Föredragande: EJ

4. Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor (FiU32)
Beredning
Prop. 2019/20:55

Föredragande: MP

5. Förslag till utskottsinitiativ om stöd till kommunsektorn
Fortsatt behandling

6. Fråga om inhämtande av yttrande över förslag till utskottsinitiativ om stöd till kommunsektorn

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Tisdag 28 januari kl 09.00 i Förstakammarsalen
Öppen utfrågning om finansiell stabilitet

Bilagor


2. Protokoll nr. 2019/20:21
3. Förslag till betänkande FiU31
4. FöredragningsPM FiU32
5. Förslag till utskottsinitiativ
6. Förslag till protokollsutdrag