Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:23 Tisdag 2020-01-28 kl. 09:00

Tisdag 2020-01-28 kl. 09:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:23
Datum och tid: 2020-01-28 09:00
Plats: Förstakammaren

1. Öppen utfrågning om finansiell stabilitet
Fintech och cyberhot - Hur påverkas den finansiella stabiliteten

Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen,
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör,
Stefan Ingves, Riksbankschef,
Per Bolund, finansmarknadsminister.

2. Nästa sammanträde
Torsdag 30 januari kl. 10.30

Bilagor


- Program
- Finansiella stabilitetsrådets protokoll, 6 dec 2019
- Finansinspektionens stabilitetsrapport, 2019:2
- Riksbankens stabilitetsrapport, 2019:2