Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:24 Torsdag 2020-01-30 kl. 10:30

Torsdag 2020-01-30 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:24
Datum och tid: 2020-01-30 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor (FiU32)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:55
Föredragande: MP

4. Kommunala frågor (FiU26)
Beredning
Motioner
Föredragande: ACT

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Ev. tisdag 4 februari kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll nr. 2019/20:22 och 2019/20:23
3. Utkast till betänkande 2019/20:FiU32
4. FöredragningsPM, motionshäfte