Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:25 Torsdag 2020-02-06 kl. 10:30

Torsdag 2020-02-06 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:25
Datum och tid: 2020-02-06 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor (FiU32)
Justering
Prop. 2019/20:55
Föredragande: MP

4. Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna (FiU27)
Beredning
Prop. 2019/20:57
Föredragande: PE

5. Offentlig upphandling (FiU34)
Beredning
Motioner
Föredragande: MP

6. Ändringar i statens budget för 2020 - Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden (FiU49)
Beredning
Föredragande: KS

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Tisdag 11 februari kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll 2019/20:24
3. Förslag till betänkande 2019/20:FiU32
4. FöredragningsPM, motion 2019/20:3452
5. FöredragningsPM, motioner
6. FöredragningsPM